Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Onderzoek crisisbestendigheid sector uitvaart

Afbeelding rapport Onderzoek crisisbestendigheid sector uitvaart

Auteur(s): P.H.H. van den Broek en L.P. van der Sluys Veer

International Safety Research Nederland BV

Rapport | Februari 2021 (65 pagina's)

Toelichting

Nederland werd begin 2020 geraakt door een crisis van ongekende omvang die vele processen en sectoren heeft verstoord. De COVID-19 crisis heeft de gehele Nederlandse samenleving geraakt, inclusief de uitvaartsector. De crisisbeheersing (zowel binnen de uitvaartsector als binnen de (rijks)overheid) kwam snel op gang maar de COVID-crisis bleek weerbarstig en langdurig en had een fluïde karakter. Vele vraagstukken die erdoor ontstonden waren nieuw, er moest door alle partijen worden geïmproviseerd. Voor de uitvaartsector had en heeft de COVID-crisis diverse implicaties. Het aantal overledenen nam toe. Uitvaarten konden en kunnen, door regels om verspreiding van het virus tegen te gaan, niet meer op de normaal gangbare manieren plaats vinden. Bij de start van de crisis was er in eerste instantie enige onduidelijkheid over de rol en positie van de uitvaartsector binnen de aanpak van de crisis. Dat leidde tot ad hoc besluitvorming en onzekerheid in de uitvaartsector over de vraag welke maatregelen nu op hen van toepassing waren en op welke voorzieningen vanuit de overheid zij nu recht hadden. De directie Democratie en Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna BZK) had daarom behoefte aan:

1) Een onderzoek naar welke processen in de uitvaartsector bij crises onder druk komen te staan, dan wel mogelijk vitaal zijn (conform de definitie van ‘vitale processen’1 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (hierna NCTV));

2) Inzicht in welke (generieke) bedreigingen er zijn voor deze processen en wat de potentiele effecten bij optreden van deze dreigingen zouden kunnen zijn;

3) Aanbevelingen over welke mogelijke maatregelen de gevolgen van uitval van deze processen zouden kunnen voorkomen of verminderen.

Secundair geeft het onderzoek ook input voor en richting aan de discussie voor een verdere uitwerking en/of borging van het predicaat “cruciale beroepsgroep” voor personeel werkzaam in de uitvaartsector.