Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Om de controle door de raad. Een onderzoek naar de toepassing van het raadsinstrumentarium voor controle en kaderstelling in de gemeentelijke praktijk

Afbeelding rapport Om de controle door de raad. Een onderzoek naar de toepassing van het raadsinstrumentarium voor controle en kaderstelling in de gemeentelijke praktijk

Auteur(s): Klaartje Peters en Peter Castenmiller

Stichting Decentraalbestuur.nl

Rapport | Maart 2019 (83 pagina's)

Toelichting

In opdracht van het ministerie van BZK heeft de Stichting Decentraalbestuur.nl onderzoek gedaan naar de praktijk van controle en kaderstelling in tien gemeenten. Onderzocht is onder andere welke instrumenten de raad tot zijn beschikking heeft, wat de toepassing en werking van het instrumentarium van de raad in de praktijk is en of de raad met deze instrumenten zijn controlerende en kaderstellende taken kan waarmaken. De onderzoekers stellen vast dat een aantal van de belangrijke instrumenten waarover de raad beschikt niet of niet voldoende wordt gebruikt. De onderzoekers zijn van opvatting dat de praktijk van controle en kaderstelling beduidend beter kan. Als gemeenteraden beter gebruik maken van bepaalde instrumenten, kunnen ze beter en gerichter controleren. Het rapport bevat aanbevelingen voor de praktijk en de minister van BZK.