Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Nulmeting Administratieve Lasten Burger Ministerie van BZK

Afbeelding rapport Nulmeting Administratieve Lasten Burger Ministerie van BZK

Auteur(s): P.M.H.H. Bex en R.C. van Markus

Sira Consulting

Rapport | Maart 2005 (69 pagina's)

Toelichting

Het kabinet heeft in het Actieprogramma Andere Overheid van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties de doelstelling vastgelegd om de AL Burger voortvloeiend uit wet- en regelgeving van het Rijk tijdens deze kabinetsperiode met 25% te reduceren. In eerste instantie gaat hierbij de aandacht uit naar de regelgeving met het grootste aantal contactmomenten met de burger en naar regelgeving die leidt tot irritaties bij de burger. Om meer inzicht in deze aspecten te krijgen is een verkennend rijksbreed onderzoek uitgevoerd naar de perceptie van administratieve lasten door de burger. Dit rapport beschrijft de aanpak van het onderzoek naar de Administratieve Lasten voor Burgers voortvloeiend uit de regelgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de peildatum 31 december 2002.