Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Monitor Veilige Publieke Taak 2015

Afbeelding rapport Monitor Veilige Publieke Taak 2015

Auteur(s): Marianne van Zwieten, Ernest de Vroome en Seth van den Bossche

TNO

Rapport | November 2015 (88 pagina's)

Toelichting

Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties coordineert de landelijke aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak. Dit programma startte in 2007 en loopt tot eind 2016. In haar coordinerende rol monitort het programma VPT de stand van zaken op het gebied van agressie en geweld in de publieke sector.

Aan de Tweede Kamer is door de minister van BZK toegezegd een jaarlijks overzicht van de stand van zaken omtrent agressie en geweld op te laten maken aan de hand van de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA maakt het mogelijk om jaarlijks een update te geven van cijfers over agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Dit rapport bevat de resultaten van de Monitor Veilige Publieke Taak die in 2015 is uitgevoerd op basis van gegevens van de NEA 2014.