Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur 2016

Afbeelding rapport Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur 2016

Auteur(s): Jaap Bouwmeester, Marion Holzmann, Nora Löb, Manja Abraham en Oberon Nauta

i&o research

Rapport | November 2016 (131 pagina's)

Toelichting

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan een veilig en integer openbaar bestuur. Een belangrijke voorwaarde voor de aanpak van agressie en geweld en integriteitsschending is dat de omvang en ontwikkeling van het probleem bekend zijn. Hiervoor laat het ministerie monitoronderzoek uitvoeren onder medewerkers en politieke ambtsdragers in het openbaar bestuur. De monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur werd tot dusver elke twee jaar uitgevoerd en de monitor Integriteit Openbaar Bestuur kent een cyclus van vier jaar. Beide monitors bestaan uit een belevingsonderzoek naar agressie en geweld en integriteit onder ambtenaren en politieke ambtsdragers en een enquête onder griffiers en secretarissen/directeuren over het aantal meldingen en het organisatiebeleid. Met ingang van 2016 zijn beide monitors samengevoegd tot de monitor Veiligheid en Integriteit openbaar bestuur. De nieuwe monitor maakt de stand van zaken rondom integriteit en veiligheid inzichtelijk en brengt trends en ontwikkelingen in kaart.

Zie ook:

Aanbiedingsbrief bij rapportage Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur 2016

Factsheets Agressie en Geweld:

Factsheets Integriteit: