Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Middenbestuur in discussie

Afbeelding rapport Middenbestuur in discussie

Auteur(s): M. Boogers en F. Hendriks

Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Universiteit van Tilburg

Rapport | November 2005 (29 pagina's)

Toelichting

Het debat over het middenbestuur in Nederland kent een lange voorgeschiedenis. Al meer dan een eeuw worden met zekere regelmaat voorstellen gedaan voor streekgemeenten, gewesten, doe-provincies, provincies-nieuwe-stijl, stadsprovincies, landsdelen en andere nieuwe vormen van middenbestuur. Naast plannen voor schaalverkleining zijn ook pleidooien te horen voor schaalvergroting en schaaldifferentiaties (bijvoorbeeld deelprovincies én landsdeelprovincies). Daarenboven is de taakontwikkeling en rolopvatting van provincies geregeld onderwerp van debat.