Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Maten voor gemeenten 2005

Afbeelding rapport Maten voor gemeenten 2005

Auteur(s): B. Kuhry

Sociaal en Cultureel Planbureau

Rapport | Mei 2005 (148 pagina's)

Toelichting

Bij het vaststellen van het 'Plan van Aanpak Transparantie in de financiƫle verhouding' ontstond de behoefte aan beter inzicht in de relatie tussen de taken en middelen van de gemeentelijke bestuurslaag. In 2001 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op verzoek van het Ministerie van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorstudie over dat onderwerp opgesteld. Daarin werd een methode uitgewerkt om op basis van de beschikbare informatie op landelijk niveau een globaal beeld te geven van de ontwikkeling van de gemeentelijke prestaties. In 'Maten voor gemeenten 2003 is vervolgens voor de eerste keer een integraal beeld geschetst van de gemeentelijke prestaties op een landelijk aggregatieniveau. In 'Maten voor gemeenten 2004' zijn de ontwikkelingen op de afzonderlijke taakvelden veel uitvoeriger dan in de voorgaande editie behandeld. In 2004 wordt ook ingegaan op beleidsmatige en kwalitatieve aspecten. Het voorliggende rapport behelst een actualisering van de voorgaande rapporten. Op enkele terreinen is de aanpak verbeterd. Daarnaast is de opzet van het rapport aangepast, waardoor de methonische aanpak minder nadrukkelijk op de voorgrond staat.