Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Maten voor gemeenten 2004

Afbeelding rapport Maten voor gemeenten 2004

Auteur(s): B. Kuhry en V. Veldheer

Sociaal en Cultureel Planbureau

Rapport | Mei 2004 (148 pagina's)

Toelichting

Bij het vaststellen van het Plan van Aanpak Transparantie in de financiële verhouding ontstond de behoefte een beter inzicht te krijgen in de relatie tussen de taken en middelen van de gemeentelijke bestuurslaag. In 2001 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk) een voorstudie over dat onderwerp opgesteld (scp-werkdocument 74). Daarin werd een methode uitgewerkt om op basis van de beschikbare informatie op landelijk niveau een globaal beeld op te stellen over de ontwikkeling van de gemeentelijke prestaties. In Maten voor gemeenten 2003 (scp-onderzoeksrapport 2003/9) is vervolgens voor de eerste keer een integraal beeld geschetst van de gemeentelijke prestaties op een landelijk aggregatieniveau. Dit rapport is het derde in de reeks. Het verschilt in een aantal opzichten van de voorgaande editie. Zo zijn de prestatie-indicatoren op onderdelen verbeterd en zijn de gegevens geactualiseerd. Veel nadrukkelijker dan in de voor- gaande editie worden de achterliggende ontwikkelingen op de afzonderlijke taakvelden behandeld. Daarbij wordt ook ingegaan op beleidsmatige en kwalitatieve aspecten.