Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Maatschappelijke businesscase reisdocumentenstelsel

Afbeelding rapport Maatschappelijke businesscase reisdocumentenstelsel

Auteur(s): Jaap Broer, Sylvia Bleker, Ingrid Laane en Renee van der West

Decisio

Rapport | Oktober 2018 (80 pagina's)

Toelichting

In opdracht van het ministerie van BZK heeft Decisio onderzoek uitgevoerd naar de kosten en baten van drie mogelijke scenario’s voor het reisdocumentenstelsel. Het huidige stelsel is daarbij als referentie genomen, oftewel voortzetting van de huidige situatie zonder veranderingen. De drie scenario’s zijn: live capture gemeente, live capture private partij en online. In alle drie de scenario’s wordt uitgegaan van een centraal opslagsysteem om gegevens en biometrie in op te slaan. Naast de gekwantificeerde kosteneffecten zijn er effecten op veiligheid en betrouwbaarheid. Met de overgang naar centrale opslag in alle drie de toekomstscenario’s wordt de actualiteit en betrouwbaarheid van gegevens vergroot en daarmee de kans op fraude kleiner.

Voor de maatschappelijke businesscase zijn enerzijds veel aannames gedaan en zijn anderzijds zaken niet uitgewerkt omdat gegevens ontbreken. Denk daarbij aan de effecten van één centraal systeem in plaats van honderden decentrale systemen op de kosten voor beheer en onderhoud. Of de vraag hoe gemeenten zullen

omgaan met de periode dat er veel minder aanvragen zullen komen. En hoe de precieze verhouding is tussen vaste en variabele kosten. Ook zijn de kosten van de live capture-apparatuur en de aantallen apparaten nog niet bekend, terwijl deze factoren van grote invloed zijn op de businesscase. Als er meer zicht is op deze aspecten kunnen de uitkomsten van voorliggend onderzoek worden verfijnd en uitgediept.