Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Maak verschil: krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven

Afbeelding rapport Maak verschil: krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven

Studiegroep Openbaar Bestuur

Rapport | Maart 2016 (89 pagina's)

Toelichting

In dit rapport heeft de Studiegroep Openbaar Bestuur onderzocht of Nederland economische groei laat liggen omdat de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur niet optimaal georganiseerd is. In de afgelopen jaren wijst een toenemend aantal wetenschappelijke publicaties op een relatie tussen de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur en de ontwikkeling van de economie. De wijze waarop het openbaar bestuur is ingericht en werkt, veroorzaakt immers ‘transactiekosten’ en heeft zijn weerslag op het beleid op terreinen als regionaal economisch beleid, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt, onderwijs en cultuur. De optimalisering van de inrichting en werking van het openbaar bestuur kan een serieus effect hebben op economische groei.

De studiegroep heeft een aantal principes opgetseld om de economische groeikansen en de bestuurlijke inrichting met elkaar in overeenstemming te brengen. Dit zijn de volgende:

  • De inhoudelijke opgaven staan voorop, waarbij het regionaal niveau het aangrijpingspunt is. Daarbij moeten we niet uitgaan van blauwdrukken en oplossingen die vrijblijvend zijn.
  • Voldoende adaptief vermogen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Dat vergt differentiatie, deregulering en de-hiërarchisering van en binnen het openbaar bestuur.
  • In staat zijn verbindingen te leggen tussen domeinen en sectoren, maar ook tussen bestuurslagen. Daarvoor is het noodzakelijk een gedeelde visie, kennis van zaken en de geschikte vaardigheden te hebben. Kortom, goede bestuurders, politici en ambtenaren.

Zie ook: