Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Lokale weerbare democratie - een normatieve verkenning

Afbeelding rapport Lokale weerbare democratie - een normatieve verkenning

Auteur(s): Bastiaan Rijpkema

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

Rapport | Augustus 2020 (54 pagina's)

Toelichting

In het kader van de verdere versterking van de weerbaarheid van het lokale bestuur heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties recent een drietal opdrachtonderzoeken laten verrichten naar de instrumenten en kaders van lokale democratiebescherming. De eerste twee werden verricht door het Verwey-Jonker Instituut en Bureau Beke en vormden inventarisaties van het instrumentarium van het lokaal bestuur. Dit rapport is het resultaat van de derde onderzoeksopdracht en beoogt een eerste verkenning van mogelijke normatieve kaders voor de lokale weerbare democratie te zijn. Met normatief wordt hier dus bedoeld normerend. Beschikbare instrumenten ter verdediging van de democratie dienen herleidbaar te zijn tot een theoretisch fundament (de rechtvaardigingsgrond) – waarom is het ingrijpen gerechtvaardigd? –; de concrete inzet van die instrumenten wordt vervolgens weer genormeerd door datzelfde fundament. Dit onderzoek verkent de normatieve

kaders voor de lokale weerbare democratie middels drie onderzoeksvragen:

1) welke normatieve kaders zijn beschikbaar voor het normeren van de lokale weerbare democratie?

2) hoe functioneren de huidige normatieve kaders?

3) brengt de lokale benadering van het vraagstuk van weerbare democratie eventueel nog ‘missende’ instrumenten in beeld die een verrijking zouden kunnen zijn van het bestaande lokale instrumentarium?