Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Lokale regie uit macht of onmacht?

Afbeelding rapport Lokale regie uit macht of onmacht?

Auteur(s): Igno Pröpper, Bart Litjens en Ester Weststeijn

Partners & Pröper

Rapport | April 2004 (191 pagina's)

Toelichting

Achttien gemeenten namen in de periode november 2003 – april 2004 deel aan het onderzoek naar de ‘optimalisering van de gemeentelijke regierol’ door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In iedere gemeente is ingezoomd op een specifiek beleidsveld: inburgering, onderwijs of veiligheid. Uit de gesprekken met vertegenwoordigers van gemeenten en maatschappelijke organisaties blijkt dat de invulling van de ‘gemeentelijke regierol’ veel discussie en vragen oproept. “Wat is gemeentelijke regie? Onder welke (lokale en rijks-) voorwaarden kun je de regierol waarmaken? Wanneer ben je een goede regisseur?” Bij een nadere verkenning blijkt ‘regie’ niet het zoveelste ‘hoera-woord’ aan het gemeentelijke firmament te zijn, maar een (vaak al) stevige praktijk om maatschappelijke problemen met andere partijen aan te pakken. Gemeenten zijn ook bij uitstek de partij waar maatschappelijke organisaties een regierol van verwachten. Deze grote verwachtingen richting de gemeente gaan verder dan alleen het ‘organiseren van samenwerking’ of het ‘verleiden’ van maatschappelijke organisaties tot coöperatie. Regisseren vraag veel en omvat meer dan het louter hebben van ‘een rol bij de samenwerking’. Er wordt overzicht, verantwoording afleggen over het geheel en een stevige beleidskoers van de gemeente verlangd. Daarnaast is regievoering mensenwerk. Beschikken bestuurlijke en ambtelijke regisseurs bijvoorbeeld over voldoende autoriteit, communicatieve vaardigheden en ‘ondernemerschap’ om de regierol op te pakken? Uit het onderzoek komt naar voren dat vooral lokale voorwaarden van belang zijn voor succesvolle gemeentelijke regie. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het citaat waarmee dit voorwoord opent, dat ‘interne regie’ binnen de gemeentelijke organisatie een belangrijke voorwaarde is voor het kunnen vervullen van ‘externe regie’. Met de deelname aan het onderzoek gaven de gemeenten aan te willen leren om te verbeteren. De gemeenten accepteerden dat anderen daarbij over de schouder meekijken. Gemeenten geven op de drie onderzochte beleidsvelden allemaal op hun eigen wijze vorm en inhoud aan ‘de gemeentelijke regierol’. Gemeenten verschillen vaak ook in de ontwikkelingsfase waarin de regierol zich bevindt. In geen geval past het binnen de intenties van dit onderzoek om beoordelingen uit te spreken in termen van ‘slecht’ of ‘fout’. Het leren staat centraal. Alle ervaringen worden nadrukkelijk naar buiten gebracht. Een groot aantal voorbeelden, lessen en aanbevelingen vormen de rijke oogst van dit onderzoek.