Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Lokale partijen in Nederlanden, een overzicht van kennis over lokale partijen 2002- 2019

Lokale partijen in Nederlanden, een overzicht van kennis over lokale partijen 2002- 2019

Auteur(s): Julien van Ostaaijen Met medewerking van Milou Peeters, Sander Jennissen, Gerrit Voerman en Simon Otjes

Tilburg University

Rapport | Oktober 2020 (43 pagina's)

Toelichting

In maart 2018 stemde bijna dertig procent van de Nederlandse kiezers op een lokale partij. Kranten publiceerden daarop (weer) artikelen als ‘De onstuitbare opmars van de lokalo's’ (de Volkskrant, 24 maart), ‘De ultieme erkenning van de lokalen’ (Trouw, 24 maart) en ‘De lokalo’s zijn niet meer weg te denken’ (NRC, 22 maart). Vrijwel gelijktijdig waren er ook (weer) bedenkingen, zoals over de ‘bedenkelijke figuren’ die nu mogelijk aan de macht zouden kunnen komen (NRC Next, 23 maart). Zo werd snel na de verkiezingsuitslag wederom duidelijk dat het fenomeen ‘lokale partij’ nog steeds tot discussie leidt. De een ziet lokale partijen als ultieme vorm van politieke burgerparticipatie, in staat ‘nieuwe’ mensen bij de politiek te betrekken of op zijn minst daarvoor te interesseren. De ander verguist ze als partijen zonder ideeën die vooral stemmen weten te halen door zich tegen andere partijen af te zetten. Het feit dat er in gemeenteraden ruim 800 niet aan landelijke (of regionale) partijen verbonden lokale partijen actief zijn, draagt ongetwijfeld aan de verschillende meningen bij. Dat aantal maakt het enigszins begrijpelijk ze met een koepelterm als ‘lokale partijen’ aan te duiden, maar om diezelfde reden is dat ook misleidend. Het is namelijk de vraag in hoeverre al deze partijen op elkaar lijken en vervolgens of partijen die niet tot deze groep behoren, de ‘niet-lokale partijen’, daar wezenlijk van verschillen. In verschillende studies is de afgelopen jaren geprobeerd meer te weten te komen over hoe lokale partijen functioneren. In dit rapport wordt getracht van al die kennis een zo goed mogelijk overzicht te geven.