Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Lokaal bestuur in tijden van corona

Afbeelding rapport Lokaal bestuur in tijden van corona

Auteur(s): Milan Driessen en Peter Kanne

I&O Research

Rapport | Mei 2020 (22 pagina's)

Toelichting

In opdracht van het ministerie van BZK heeft I&O Research een onderzoek uitgevoerd naar burgerpercepties van democratie en bestuur tijdens de coronacrisis.

Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de ondervraagden tijdelijk minder democratische controle acceptabel vindt, zowel landelijk als lokaal. De tevredenheid met het functioneren van de landelijke democratie is in deze situatie hoger dan twee jaar geleden, juist ook bij lager opgeleiden.

Maatregelen en berichtgeving op landelijk niveau zijn bekender dan die op decentraal niveau. Lokaal is de burgemeester het meest zichtbaar.

Tenslotte blijkt uit het onderzoek draagvlak voor (tijdelijke) digitale besluitvorming door raden en staten, net als voor digitale burgerparticipatie. Dit laatste vooral bij degenen die ook offline al een grotere participatiebereidheid hebben.