Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Local Government Finance and Intergovernmental Relations: Comparative Institutional Analysis

Afbeelding rapport Local Government Finance and Intergovernmental Relations: Comparative Institutional Analysis

Auteur(s): Theo Toonen, Trui Steen en Frits van de Meer

Universiteit van Leiden

Rapport | Oktober 2006 (47 pagina's)

Toelichting

Dit project, uitgevoerd in opdracht van de Tweede Kamer, betreft lopende en toekomstige ontwikkelingen in Nederlandse intergouvernementele betrekkingen, met name centraal-lokale financiering en gemeentebelastingen, teneinde voorbije ontwikkelingen en toekomstige mogelijkheden te evalueren met betrekking tot drie scenario’s. Daartoe analyseert en interpreteert het in een aantal, door het ministerie van BZK geselecteerde, landen lopende en toekomstige ontwikkelingen in gemeentefinanciën. Op het eerste gezicht lijken de diverse vormen van gedecentraliseerde overheidsfinanciën vooral kwantitatieve kwesties die een financieel-economische benadering vragen. De vergelijkende analyse in dit project ontkent het belang hiervan niet, maar de auteurs zijn tot de conclusie gekomen dat puur financiële gegevens over gemeentelijke financiering en –belastingen moeten worden geduid binnen de context van de intergouvernementele betrekkingen in verschillende landen, alsook van de transformaties en hervormingen die hierin optreden. Begrotingsrelaties en financiële relaties maken namelijk deel uit van een ruimer stelsel van richtsnoeren, coördinatie, controle, politiek en uitoefening van bevoegdheden dat elk intergouvernementele stelsel kenmerkt.