Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Leren op de werkplek: Wat weten we over informeel leren?

Afbeelding rapport Leren op de werkplek: Wat weten we over informeel leren?

Auteur(s): I. Habermehl, K. Bollen en M. Segers

Maastricht University School of Business and Economics, Dept. of Educational Research and Development

Rapport | Juni 2017 (40 pagina's)

Toelichting

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Maastricht University School of Business and Economics een studie gedaan naar leren op de werkplek, in het kader van de in 2014 opgerichte Rijkscampus. Het programma Leren & Ontwikkelen (L&O) Rijk heeft tot doel de samenwerking en professionaliteit te bevorderen tussen de verschillende instanties van de rijksoverheid op het gebied van L&O, zodat de rijksoverheid effectief leert en zich verder ontwikkelt.

Er zijn twee typen 'werkplekleren' te onderscheiden: 1) formeel, waarbij op een bewuste en doelgerichte manier wordt geleerd onder begeleiding van een formele instructeur, en 2) informeel, waarbij leren door het uitvoeren van dagelijkse taken en sociale interacties plaatsvindt zonder formele begeleiding. Deze twee typen werkplekleren vullen elkaar aan in de praktijk. Gegeven de belangrijke positie van informeel leren binnen het werkplekleren, wil de studie bruikbare handvatten bieden voor de L&O-praktijk om informeel werkplekleren te ondersteunen. De studie bestaat uit een systematische literatuurstudie die de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek naar de antecedenten en effecten van informeel leren op de werkplek beschrijft.