Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Kwartiermakersrapport Nederlandse Peppolautoriteit

Afbeelding rapport Kwartiermakersrapport Nederlandse Peppolautoriteit

Kwartiermaker Nederlandse Peppol autoriteit

Rapport | September 2020 (23 pagina's)

Toelichting

Deze rapportage over de kwartiermakersfase van het transitietraject Nederlandse Peppol autoriteit (NPa) is het resultaat van een intensieve samenwerking van de kwartiermaker met het bestuur van stichting Simplerinvoicing (SI) en vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Logius en Agentschap Telecom. Aanleiding hiervoor is het besluit dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) eind 2019 heeft genomen om het beheer en toezicht op de Peppol infrastructuur op zich te nemen.Vanaf begin april 2020 lag er de opgave om te komen tot een ordentelijke transitie van de huidige Peppol autoriteit Simplerinvoicing met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden naar een nieuwe Peppol autoriteit, gepositioneerd in het publieke domein.

Met alle partijen is open en constructief van gedachten gewisseld over wat er nodig is om in Nederland structureel een kwalitatief goede en veilige digitale infrastructuur te bieden. Een betrouwbare nationale digitale infrastructuur voor het uitwisselen van elektronische berichten zoals facturen en orders, dat bovendien is verbonden aan een internationaal netwerk; Peppol. Op basis van gesprekken zijn door de gesprekspartners 6 uitgangspunten genoemd, waaraan de nieuw te vormen Nederlandse Peppol autoriteit kan toetsen of het de juiste keuzes maakt bij het voeren van de regie en het beheer op het Peppol afsprakenstelsel, het stellen van de randvoorwaarden en het uitvoeren van het toezicht op de naleving van gemaakte afspraken.