Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Knelpunten en oplossingsrichtingen in de Gemeentewet, Provinciewet en Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Afbeelding rapport Knelpunten en oplossingsrichtingen in de Gemeentewet, Provinciewet en Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Auteur(s): Laurens Vellekoop, Sofie Dreef, Roeland Stolk, Rob de Greef en Pepijn van der Beek

Berenschot

Rapport | Maart 2020 (52 pagina's)

Toelichting

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onderzoek laten doen naar knelpunten in de Gemeente- en Provinciewet. Het onderzoek, uitgevoerd door bureau Berenschot, maakt duidelijk welke knelpunten lokale overheden ervaren in de uitvoering van hun bestuurlijke taken en biedt mogelijke oplossingsrichtingen. Het ministerie werkt deze oplossingsrichtingen op korte termijn verder uit. Zo wordt onder andere een handzame infographic voor binnengemeentelijke organisatie ontwikkeld en een menukaart die gemeenteraden in staat stelt om keuzes te maken op het gebied van regionale samenwerkingen.