Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Kleinschalig & Kleurrijk; Binnengemeentelijke organisatie geïnventariseerd

Afbeelding rapport Kleinschalig & Kleurrijk; Binnengemeentelijke organisatie geïnventariseerd

Auteur(s): Linze Schaap en Gert-Jan Leenknegt, m.m.v. Julien van Ostaaijen

Tilburg University

Rapport | December 2018 (82 pagina's)

Toelichting

In opdracht van het ministerie van BZK heeft Tilburg University onderzoek gedaan naar binnengemeentelijke organisatie. Binnengemeentelijke organisatie betreft alle vormen van het op een kleinere schaal dan die van de gemeente (buurten, wijken, kernen) organiseren van gemeentelijke taken en activiteiten. Het kan daarbij gaan om drie soorten activiteiten: besluitvorming over strategie, beleid en/of budgetten, uitvoeringsactiviteiten en advisering.

Het onderzoek biedt een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot binnengemeentelijke organisatie in Nederland. Ook is onderzocht of en in hoeverre wettelijke bepalingen het zoeken naar adequate binnengemeentelijke oplossingen voor schaalvraagstukken belemmeren. Van concrete wettelijke belemmeringen voor binnengemeentelijk organisatie is niet gebleken. De onderzoekers betogen echter wel dat verruiming van de mogelijkheden zinvol kan zijn als binnengemeentelijke organisatie bezien wordt in het bredere kader van ontwikkelingen in de publieke sector.