Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Kernrapport WERKonderzoek 2019

Afbeelding rapport Kernrapport WERKonderzoek 2019

Auteur(s): Siwert de Groot en Sil Vrielink

programma InternetSpiegel, ICTU

Rapport | Maart 2020 (85 pagina's)

Toelichting

De kwaliteit van de publieke sector staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Het betreft mensenwerk en vereist de inzet en betrokkenheid van medewerkers. Dat geldt voor zowel het openbaar bestuur als het onderwijs. Daarnaast is het van belang dat overheidsorganisaties optimaal functioneren, dat ze inspelen op veranderingen in de maatschappij en een werkklimaat creëren waarin medewerkers kunnen excelleren.

Om inzicht te krijgen in het werk bij de overheid, voert het ministerie van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) periodiek een groot enquêteonderzoek uit. In het verleden richtte dit onderzoek zich vooral op de werktevredenheid van medewerkers en de mobiliteit en inzetbaarheid. In dit WERKonderzoek is daarnaast ook aandacht besteed aan organisatievraagstukken en de integriteit en sociale veiligheid van medewerkers. Het WERKonderzoek verschaft hiermee een scherper beeld van het werk in de publieke sector.