Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Kerngegevens overheidspersoneel 2004

Afbeelding rapport Kerngegevens overheidspersoneel 2004

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | September 2005 (233 pagina's)

Toelichting

Feitenrapportage uit 2005 over 2004, waarin het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een serie tabellen en grafieken de kerngetallen weergeeft van de overheid als werkgever. De Kerngegevens geven jaarlijks de omvang en samenstelling van het personeelsbestand van dertien overheidssectoren systematisch weer. Het personeelsbestand wordt beschreven naar sector, leeftijd, deeltijdsfactor, geslacht, bezoldiging en arbeidsongeschiktheid.