Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Kerngegevens overheidspersoneel 1999

Afbeelding rapport Kerngegevens overheidspersoneel 1999

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Oktober 2001 (192 pagina's)

Toelichting

Feitenrapportage uit 2000 over 1999, waarin het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een serie tabellen en grafieken de kerngetallen weergeeft van de overheid als werkgever. De Kerngegevens geven jaarlijks de omvang en samenstelling van het personeelsbestand van dertien overheidssectoren systematisch weer. Het personeelsbestand wordt beschreven naar sector, leeftijd, deeltijdsfactor, geslacht, bezoldiging en arbeidsongeschiktheid.