Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2019

Afbeelding rapport Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Mei 2020 (114 pagina's)

Toelichting

In de Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2019 (JBR) kunt u lezen hoe het Rijk in 2019 aan haar ambities en eisen voor haar eigen bedrijfsvoering heeft gewerkt. Dit jaar is de rapportage in een ander format gestoken en is de opzet en de volgorde van de hoofdstukken iets veranderd op basis van belang van het onderwerp.

Het Rijk wil de kwaliteit van haar dienstverlening zo optimaal en efficiënt mogelijk houden. Tegelijkertijd moet die kwaliteit voldoen aan de eisen van politiek en maatschappij op het terrein van onder meer duurzaamheid, informatievoorziening en inclusiviteit. Deze jaarrapportage laat zien hoe het Rijk in 2019 op het gebied van deze ambities en eisen presteerde. De JBR schetst een samenhangend beeld van de organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering van het Rijk.

In 2019 vond de ‘Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst’ plaats. Eén van de aanbevelingen was om het kader kritisch door te lichten en dat te beoordelen op effectiviteit, meetbaarheid en evalueerbaarheid. Oftewel: sturingsinformatie moet ook bruikbaar zijn om daadwerkelijk te kunnen sturen. Ook rapportages over de rijksbedrijfsvoering, zoals de JBR, moeten aan deze criteria voldoen. De JBR is daarmee een belangrijke informatiebron voor de minister van BZK bij haar coördinerende rol voor de rijksbedrijfsvoering. In deze rol biedt de minister de JBR op Verantwoordingsdag aan de Tweede Kamer aan.