Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2016

Afbeelding rapport Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2016

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Mei 2017 (595 pagina's)

Toelichting

Jaarlijks ontvangt de Kamer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) waarin de rijksoverheid verslag doet van de belangrijkste ontwikkelingen in de organisatie en bedrijfsvoering van het Rijk. Deze zevende jaarrapportage schetst een integraal en samenhangend beeld van de bedrijfsvoering van het Rijk in 2016. De opzet van de rapportage is in grote lijnen gelijk aan die van 2015. De cijfers worden dit keer gepresenteerd over de jaren 2012 tot en met 2016.