Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Inventarisatie veiligheidsbeleid agressie en geweld bij werkgevers met een publieke taak

Afbeelding rapport Inventarisatie veiligheidsbeleid agressie en geweld bij werkgevers met een publieke taak

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Mei 2009 (25 pagina's)

Toelichting

In het voorjaar van 2009 heeft er door het programma Veilige Publieke Taak voor de eerste keer een inventarisatie plaatsgevonden van de mate waarin publieke organisaties als werkgever vorm hebben gegeven aan de uitvoering van de acht maatregelen bij de aanpak van agressie en geweld. Deze acht maatregelen vormen de basis voor een effectief veiligheidsbeleid tegen agressie en

geweld in een organisatie:

  1. Draag uw organisatie norm van acceptabel gedrag uit;
  2. Bevorder dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden;
  3. Registreer alle incidenten van agressie en geweld tegen uw werknemers;
  4. Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld;
  5. Reageer binnen 48 uur richting de dader indien deze agressie en geweld gebruikt tegen uw werknemers;
  6. Bevorder dat uw werknemers aangifte doen en/of geef strafbare feiten (zoals fysiek geweld en bedreiging) zelf aan bij de politie;
  7. Verhaal de schade op de dader;
  8. Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.

In dit verslag treft u de resultaten aan van de inventarisatie.