Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Inventarisatie standaardisatie

Afbeelding rapport Inventarisatie standaardisatie

Verdonck Klooster & Associates en Berenschot

Rapport | Augustus 2019 (44 pagina's)

Toelichting

Medio 2018 heeft het kabinet met de Agenda Digitale Overheid ‘NL DIGIbeter’ invulling gegeven aan het voornemen uit het Regeerakkoord om een ambitieuze, brede agenda voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur op verschillende niveaus tot stand te brengen. In ‘NL DIGIbeter’ zijn diverse beleidsdoelstellingen opgenomen, waarbij standaardisatie medebepalend kan zijn voor het realiseren van de doelstellingen die veelal voortbouwen op gegevensuitwisseling. Daarom zijn, in overleg met de begeleidingscommissie, een tweetal onderzoeksvragen geformuleerd:

  • Waar kan standaardisatie in de ogen van de onderzoekers bijdragen aan de beleidsdoelstellingen uit ‘NL DIGIbeter’?
  • Welke activiteiten, interventies of maatregelen worden aanbevolen in het kader van bevorderen van de betreffende standaardisatie? Bezie hierbij ook adoptie van bestaande standaarden, variërend van meer voorlichting, tot verplichtstellen of suggesties op het gebied van toezicht en handhaving en het oplossen van knelpunten bij standaardisatie.