Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Inventarisatie provinciale regelingen voor regionaal economische ontwikkeling

Afbeelding rapport Inventarisatie provinciale regelingen voor regionaal economische ontwikkeling

Ecorys en PNO

Rapport | Juni 2018 (8 pagina's)

Toelichting

Het ministerie van BZK heeft aan Ecorys en PNO Consultants de opdracht gegeven om regelingen, middelen en faciliteiten te inventariseren die provincies, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) en Economic Boards hanteren om de regionale economie te stimuleren. Met deze inventarisatie zijn verschillende karakteristieken van de betreffende beleidsinstrumenten in kaart gebracht, zoals bijvoorbeeld het doel, het type en de omvang. Aanleiding voor het onderzoek is dat het ministerie van BZK signalen ontvangt dat er onvoldoende overzicht is van regelingen die overheden hanteren ter bevordering van de regionaal economische ontwikkeling. Het ministerie van BZK vindt het belangrijk dat overheden en andere partijen zo goed mogelijk geëquipeerd zijn om regionale opgaven (gezamenlijk) aan te pakken.  

Het onderzoek naar provinciale regelingen is een uitbreiding op het inventarisatieonderzoek naar rijksregelingen met een regionale impact, dat in het voorjaar van 2017 werd uitgevoerd.

De inzichten uit beide onderzoeken tezamen geven een samenhangend beeld van regelingen in Nederland die kunnen worden benut ten behoeve van de regionaal economische ontwikkeling. Derhalve is, naast een specifieke database voor provinciale regelingen, een geïntegreerde database van provinciale en rijksregelingen opgesteld. Hierboven kunt u beide databases als excelbestand downloaden.

De selectie van regelingen is door Ecorys & PNO Consultants gemaakt op basis van het criterium of een regeling impact heeft op de regionale arbeidsmarkt of arbeidsproductiviteit. Op deze selectie is een verdiepingsslag gemaakt. Deze verdieping is zelfstandig verricht door de onderzoekers van Ecorys en PNO Consultants op basis van openbare bronnen en toepassing van het criterium. De database met provinciale regelingen op is 31 mei 2018 voor het laatst geüpdate. Het betreft nadrukkelijk een momentopname. Betrokken provincies, ROM’s en Economic Boards zijn gevraagd om een controleslag te doen. Zie voor nadere toelichting de ‘Notitie onderzoek inventarisatie provinciale regelingen’. Hierin staat de werkwijze van de onderzoekers beschreven, alsmede de gemaakte keuzes in de begeleidingsgroep.

Bijlage: Database provinciale middelen met een regionaal economische impact

Bijlage: Rijksmiddelen & Provinciale middelen met een regionaal economische impact

 

 

Voor opmerkingen kunt u terecht bij: coen.zoon@minbzk.nl