Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Internationale Quick scan e-Participatie

Afbeelding rapport Internationale Quick scan e-Participatie

Auteur(s): R. Te Velde

Dialogic

Rapport | Juli 2006 (22 pagina's)

Toelichting

In deze beknopte studie is een groot aantal buitenlandse cases op het gebied van e-participatie geïdentificeerd die als inspiratie kunnen dienen voor de situatie in Nederland. De term ‘e-participatie’ suggereert dat het gebruik van ICT nieuwe mogelijkheden biedt om burgers (meer) te betrekken bij het politieke proces. De notie gaat veelal uit van de bestaande relatie tussen de overheid en burger. Het wijdverspreide gebruik van ICT heeft echter ook een verdergaande invloed en herdefinieert in zekere zin de relatie tussen de burger en overheid. Het belangrijkste effect van ICT is dat het de civil society – dus de positie van de burger vis-a-vis de overheid – versterkt. Bruikbare voorbeelden en concepten die relatief makkelijk over zijn te nemen in de Nederlandse context (het zogenaamde ‘laaghangende fruit’) zijn: thema voor e-participatie inrichten; volgen van politici; bottom-up organiseren van politieke initiatieven van burgers; online opinieleiders betrekken bij projecten; voorbeeld user-centered design verder uitdiepen; contact zoeken met e-participatiegroep in UK; discussieplatforms opzetten voor websites ministeries.