Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Interbestuurlijke verhoudingen

Afbeelding rapport Interbestuurlijke verhoudingen

Auteur(s): Herbert ter Beek en Marielle Jansen

Regioplan Beleidsonderzoek

Rapport | Juli 2006 (38 pagina's)

Toelichting

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Regioplan Beleidsonderzoek een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van en tevredenheid over de interbestuurlijke verhoudingen in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de binnenkort door BZK te publiceren Trendnota Binnenlands Bestuur. Het onderzoek levert tal van interessante inzichten op met betrekking tot de door respondenten ervaren ‘bestuurlijke drukte’ en beleidsvrijheid om in te spelen op lokale omstandigheden. Andere aandachtspunten vormen de Code Interbestuurlijke Verhoudingen en de mate waarin aan de uitgangspunten voor ‘goede’ bestuurlijke omgangsvormen in de praktijk is voldaan. Het onderzoek werpt licht op hoe de huidige interbestuurlijke verhoudingen worden ervaren, waarbij de inzichten zijn uitgesplitst naar drie beleidsdossiers (WWB, wegen en integrale veiligheid), naar overheidslaag (Rijk, provincie en gemeente) en naar de functie van de respondent (bestuurder, volksvertegenwoordiger of ambtenaar). Het is verder interessant om te zien welke aspecten volgens de respondenten centraal gesteld moeten worden in een gezamenlijk op te stellen interbestuurlijke ‘agenda voor de toekomst’.