Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Interbestuurlijke verhoudingen: uitgangspunten, de dagelijkse praktijk en een agenda voor de toekomst

Afbeelding rapport Interbestuurlijke verhoudingen: uitgangspunten, de dagelijkse praktijk en een agenda voor de toekomst

Auteur(s): H. ter Beek, M Jansen en H. Weening

Regioplan

Rapport | Augustus 2006 (48 pagina's)

Toelichting

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Regioplan Beleidsonderzoek een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van en tevredenheid over de interbestuurlijke verhoudingen in Nederland. Het onderzoek levert inzichten op met betrekking tot de door respondenten ervaren 'bestuurlijke drukte' en beleidsvrijheid om in te spelen op lokale omstandigheden. Andere aandachtspunten vormen de Code Interbestuurlijke Verhoudingen en de mate waarin aan de uitgangspunten voor 'goede' bestuurlijke omgangsvormen in de praktijk is voldaan.