Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Innovatie Barometer Overheid 2021

Auteur(s): Siwert de Groot, Sil Vrielink

ICTU

Rapport | November 2021 (44 pagina's)

Toelichting

In dit rapport worden de uitkomsten van de Innovatie Barometer Overheid 2021 beschreven. Het betreft de eerste uitvoering van een survey-onderzoek in opdracht van de directie Ambtenaar en Organisatie van het ministerie van BZK. Het is een onderzoek naar innovaties in Nederlandse overheidsorganisaties: welke innovaties werden geïmplementeerd, hoe kwamen ze tot stand en wat waren de opbrengsten. In 2019 en 2020 implementeerde 86 procent van de Nederlandse overheidsinstellingen die deelnamen aan het onderzoek één of meer innovaties. In vergelijking met soortgelijke onderzoeken in Denemarken, Zweden, Noorwegen en IJsland is dat een goede score. Uit de analyses blijkt wel, dat er grote verschillen bestaan in het innovatieve vermogen van Nederlandse overheidsorganisaties, ook tussen organisaties die ten aanzien van taak en omvang op elkaar lijken. Dat betekent dat succesvol innoveren in mindere mate afhangt van externe omstandigheden en vooral wordt bepaald door de organisatie zelf. Het klimaat in organisaties is van doorslaggevend belang: organisaties met een krachtig innovatieklimaat vernieuwen vaker en over een breder spectrum. Zij creëren door innovaties meer publieke waarde in termen van kwaliteit, efficiency, medewerkerstevredenheid, invloed van burgers en het realiseren van politieke doelstellingen. De praktijk laat zien dat de meest succesvolle overheidsorganisaties een samenhangende en organisatie-brede innovatieaanpak hebben.