Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Innovatie aan het werk

Afbeelding rapport Innovatie aan het werk

Auteur(s): E. Loos

Alliantie ICT & Vitaal Bestuur

Rapport | Augustus 2006 (130 pagina's)

Toelichting

Dit is een case studie onderzoek waarin op locatie aan direct betrokkenen is gevraagd naar succes- en faalfactoren van innovatieprojecten in de publieke sector. Omgaan met interne processen wordt door de geïnterviewden van doorslaggevend belang geacht voor innovatie: voorbeeldfuncties vanuit de top, goede communicatie, het belang van ruimte voor medewerkers, het tempo van de veranderingen en het zichtbaar maken van resultaten zijn daarvan een aantal concrete voorbeelden. Innoveren is investeren. Natuurlijk kan innovatie op den duur ook besparingen opleveren, maar in eerste instantie dient er letterlijk en figuurlijk in mensen geïnvesteerd te worden. Zij dienen op zo’n manier te worden gefaciliteerd, dat ideeën en ervaringen in een veilige “Community of Practice” kunnen worden uitgewisseld, zodat er gezamenlijk aan nieuwe kennis kan worden gewerkt.