Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Informatie voor derden: aansluiting op gemeentelijke boekhouding

Afbeelding rapport Informatie voor derden: aansluiting op gemeentelijke boekhouding

Cebeon

Rapport | Oktober 2018 (9 pagina's)

Toelichting

In het regeerakkoord zijn ambities geformuleerd op het terrein van een transparante en open overheid, de beschikbaarheid en vindbaarheid van openbare informatie, de versterking van de toerusting van leden van gemeenteraden en Provinciale Staten en de verdere digitalisering van het openbaar bestuur. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kijkt daarbij specifiek naar Informatie voor derden (Iv3): de financiële gegevens die provincies, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen 6 keer per jaar aanleveren bij het CBS. Met ingang van 2017 zijn de Iv3-voorschriften gewijzigd en is het aantal rubrieken beperkt (taakvelden in plaats van functies). Mede door de invoering van deze nieuwe structuur is echter onduidelijk wat de huidige kwaliteit van de Iv3-data is, waardoor het lastig is om in te schatten hoe bruikbaar de gegevens zijn. Daarom heeft het ministerie aan Cebeon opdracht gegeven tot een onderzoek naar de mate waarin de Iv3-data aansluiten bij de gemeentelijke boekhouding. Dit onderzoek kan worden gezien als een nulmeting en maakt deel uit van een breder project, met als doel de kwaliteit van Iv3-data te verbeteren.