Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Hoofdrapport woningmarktopgave in krimpregios tot 2040

Afbeelding rapport Hoofdrapport woningmarktopgave in krimpregios tot 2040

Auteur(s): Aafke Heringa, Roland Goetgeluk, Perry Hoetjes, Veerle Veraart en Hans van der Reijden

RIGO

Rapport | April 2020 (66 pagina's)

Toelichting

Dit rapport geeft voor een tiental krimpregio’s inzicht in de woningmarktopgaven als gevolg van demografische krimp tot en met 2040. Hierbij gaat het rapport ook in op een kostenraming van beleidsinterventies die gericht zijn op het ombuigen van de te verwachten kwantitatieve en kwalitatieve mismatch op de woningmarkt , zoals overschotten en tekorten naar woningmarktsegment. Daarnaast is een kostenraming gemaakt voor interventies die betrekking hebben op de verduurzamingsopgave en het levensloopbestendig maken van de voorraad in de krimpregio’s.

Het doel van het onderzoek is te achterhalen of er een extra opgave is in de krimpregio’s met betrekking tot de woningmarktopgave sloop/nieuwbouw, verduurzaming en levensloopbestendigheid. Dit doel past binnen het expertisetraject woningmarkt in krimpregio’s. Dit traject heeft als doel om kennis en expertise te genereren die nodig zijn voor gemeenten, regio’s en hun partners om handelingsperspectief te krijgen en invulling te geven aan trajecten gericht op aanpassing van de woningmarkt als gevolg van bevolkings- en huishoudensdaling.

Het onderzoek heeft niet als doel de concrete oplossingen voor gemeenten, regio’s en hun partners in beeld te brengen en wie de eventuele kosten zou moeten dragen.

Naast dit hoofdrapport is er ook een achtergrondrapport beschikbaar.