Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Het verschil maken: Een verkenning naar de effecten van de decentralisaties op de interactie tussen overheid en burger

Afbeelding rapport Het verschil maken: Een verkenning naar de effecten van de decentralisaties op de interactie tussen overheid en burger

Andersson Elffers Felix

Rapport | Februari 2015 (37 pagina's)

Toelichting

Gemeenten hebben per 1 januari 2015 veel extra verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van de jeugdzorg, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning. Hierdoor verandert er veel. Voor de burger, voor de betrokken gemeenteambtenaren en hun besturen maar ook voor de Rijksoverheid en natuurlijk hun onderlinge interacties. Tegen deze achtergrond heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd om de impact van de decentralisaties op de interactie tussen burger en overheid te verkennen.

Zie ook: Casusbladen interactie overheid-burger in het sociaal domein