Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Het publieke belang van politieke partijen

Afbeelding rapport Het publieke belang van politieke partijen

Auteur(s): K. Veling , A.H.M. de Jong, S.L. de Lange en G. Voerman

Rapport | Februari 2018 (66 pagina's)

Toelichting

In april 2017 stelde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een evaluatie- en adviescommissie in om de sinds maart 2013 geldende Wet financiering politieke partijen (Wfpp) te evalueren (zie bijlage 1). Naast de doeltreffendheid van de wet en zijn effecten in de praktijk zou ook aandacht moeten worden geschonken aan de diverse onderwerpen waarom was gevraagd door de Staten-Generaal. De evaluatie zou ook antwoord moeten geven op de vraag of de uitgangspunten van de Wfpp voldoende aansluiten op de rol en positie van de politieke partijen op dit moment, en of zij voldoende toekomstbestendig zijn. In dit rapport doet de commissie verslag van de uitvoering van deze brede opdracht. Zij analyseert daartoe de plaats en functies van de politieke partijen in ons vertegenwoordigende politieke stelsel. De partijen vervullen nog altijd een cruciale rol als intermediair tussen de samenleving en de staat. Zij brengen wensen en belangen in de samenleving bijeen, brengen deze onder woorden, zoeken daarvoor steun en betrekken burgers zo bij de politiek, zij rekruteren en selecteren kandidaten voor verkiezingen en voeren campagne voor een goede uitslag. Politieke partijen vertegenwoordigen daarmee een publiek belang.