Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Het belang van Europese trends voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Afbeelding rapport Het belang van Europese trends voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Auteur(s): M.R. Schurink, N. Kastelein en M. Knobbe

Bureau Strategische Kennisontwikkeling

Rapport | Juli 2005 (67 pagina's)

Toelichting

In deze rapportage wordt verslag gedaan van een trendonderzoek naar Europa. Het Bureau Strategische Kennisontwikkeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil beter zicht hebben op ontwikkelingen in de Europese Unie. Met name ontwikkelingen die voor het ministerie gevolgen hebben voor het opstellen van beleid op het gebied van het open- baar bestuur, veiligheid of de overheid als werkgever zijn volgens haar relevant. De veronderstelling daarbij is dat de Europese Unie of ontwikkelingen in Europa een steeds grotere rol spelen in de samenlevingen van de lidstaten en dus invloed hebben op hoe ontwikkelingen kunnen lopen.