Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Hergebruikers van open data in beeld

Afbeelding rapport Hergebruikers van open data in beeld

Auteur(s): F. Welle Donker, R.C. Braggaar en B. van Loenen

TU Delft/OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving - Faculteit Bouwkunde

Rapport | Juli 2019 (94 pagina's)

Toelichting

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) investeert veel in het verbeteren van de ontsluiting van open data. Een van de actiepunten uit NL DIGITAAL is het bevorderen van hergebruik van open overheidsdata. Om daar stappen in te kunnen zetten, is het van belang om beter inzicht te krijgen in de vraag wie de hergebruikers van open data zijn, en wat hun behoeften zijn. In het rapport wordt antwoord gegeven op de volgende vier vragen:

1. Wie zijn open data hergebruikers?

2. Op welke manier(en) gebruiken hergebruikers open data?

3. Waar lopen hergebruikers tegenaan bij het gebruiken van open data?

4. Wat zijn de behoeften van de hergebruikers?

De uitkomsten aan dit onderzoek zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een gebruiker gedreven opendatabeleid, dat kan aansluiten bij de ambities van de digitale overheid.