Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Handreiking regionale agendavorming

Afbeelding rapport Handreiking regionale agendavorming

Berenschot

Rapport | Mei 2018 (41 pagina's)

Toelichting

Regio’s maken voor hun agendavorming gebruik van onderzoeken naar hun regionale situatie. Uit de zogenaamde ‘proeftuinen’ in het kader van Maak Verschil verzameld bleek dat het concretiseren van regionale opgaven voor veel regio’s een uitdaging is. Tegen deze achtergrond is het ministerie van BZK samen met de ministeries van EZ (nu EZK & LNV), OCW en SZW in de zomer van 2017 gestart met het verkenningstraject rondom regionaal DNA. Daarin wordt onderzocht op welke manier regio’s ondersteund kunnen worden bij het analyseren van regionaal DNA. Dit stappenplan biedt regio’s een overzichtelijke methodiek die zij kunnen inzetten bij het definiëren van hun eigen ‘regionaal DNA’ en het in gang zetten van een regionaal proces van agendabepaling.