Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Handboek departementale herschikkkingen

Afbeelding rapport Handboek departementale herschikkkingen

Ministerie van BZK

Rapport | November 2019 (27 pagina's)

Toelichting

Op 28 november 2019 heeft minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het handboek departementale herschikkingen aan de ministers en staatssecretarissen aangeboden. Dit handboek is in opdracht van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) en het overleg van secretarissen-generaal (SGO) voorbereid door de afdeling Organisatiebeleid van de directie Ambtenaar en Organisatie. Het handboek komt in de plaats van de 'uitgangspunten implementatie departementale herindeling'. Op basis van een evaluatie zijn nieuwe afspraken opgenomen over de manier waarop het aantal fte's in staf en ondersteuning wordt bepaald, de overheadkosten per overgedragen fte en over de reikwijdte van de medezeggenschap. Ook zijn spelregels opgenomen over de plaatsing van medewerkers. De herziene uitgangspunten uit het handboek zijn toepasbaar op een breed scala van herschikkingen: de vorming van een nieuw ministerie, de samenvoeging van departementen (zoals bij het opheffen van een of meer ministeries), het overhevelen van taken en de naamswijziging van een ministerie. Het handboek is na advies van de Groepsondernemingsraad (GOR) Rijk vastgesteld. Het handboek kan ook worden gebruikt bij een herschikking, die niet het gevolg is van een kabinetsformatie. Minister Knops heeft er bij de aanbieding van het handboek aan de bewindslieden op gewezen dat herschikkingen grote inspanningen vergen, niet alleen financieel, maar ook in termen van tijd en aandacht van de rijksdienst. Die zijn dan niet beschikbaar voor de maatschappelijke opgaven. Het handboek maakt het proces van herschikkingen - zo daartoe besloten wordt - makkelijker. Maar hiertoe moet niet te lichtvaardig worden besloten. Beter is het om als afzonderlijke ministeries nog beter samen te werken aan maatschappelijke opgaven, zodat het herschikken van de organisatie niet (meer) nodig is.