Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Gemeentelijke meld- en steunpunten na incidenten van agressie, intimidatie en ondermijning

Afbeelding rapport Gemeentelijke meld- en steunpunten na incidenten van agressie, intimidatie en ondermijning

Auteur(s): Drs. Monique van Limpt MLO

Rapport | Februari 2021 (19 pagina's)

Toelichting

Al jarenlang rapporteren ambtenaren en politieke ambtsdragers geconfronteerd te worden met incidenten van agressie en geweld, intimidatie of ondermijning. Incidenten van agressie, intimidatie of ondermijning kunnen grote invloed hebben op de persoon van de ambtenaar of de politieke ambtsdrager. Daarnaast zetten incidenten zoals boven benoemd de besluitvorming soms onder druk, waardoor de integriteit van de overheid in het geding kan zijn. Melden van incidenten blijkt in de praktijk niet vanzelfsprekend. Nog vaak wordt gehoord dat ‘agressie of intimidatie erbij hoort’, of ‘dat je daar als politiek ambtsdrager tegen moet kunnen’.

Sinds het programma Veilige Publieke Taak wordt geïnvesteerd in het veranderen van deze mindset. Agressie, intimidatie of ondermijning horen niet bij het werk. Ze zetten de besluitvorming en daarmee de integriteit van de overheid onder druk. In onderstaande paragraaf wordt de ontwikkeling van de visie op agressie en geweld vanuit een historisch perspectief toegelicht. Herkennen van en melden van incidenten is een belangrijke pijler van succesvol beleid. Lokale, laagdrempelige meld- en steunpunten voor politieke ambtsdragers en ambtenaren kunnen enorm helpend zijn bij het versterken van de meldingsbereidheid, de gecoördineerde afhandeling van incidenten, het voorkomen van herhaling en bij het organiseren van de juiste opvang en nazorg.

Deze rapportage is een weerslag van een verkennend onderzoek naar de werkwijze ten aanzien van

gemeentelijke meld- en steunpunten in de praktijk, de succesfactoren, verbeterpunten en wensen.

Na een samenvatting van de resultaten, de reflectie erop en een aanvullend advies, worden de interviews inhoudelijk beschreven.