Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

G1000 onderzoek - Participatiebevordering in Kruiskamp, Amersfoort

Afbeelding rapport G1000 onderzoek - Participatiebevordering in Kruiskamp, Amersfoort

Auteur(s): Peer Smets, Marloes Vlind

Vrije Universiteit Amsterdam

Rapport | September 2015 (29 pagina's)

Toelichting

Een G1000 is een burgertop waar gelote burgers in verschillende ronden een dialoog voeren over thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van hun gemeente of wijk. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken subsidieert een deel van het onderzoek dat onderzoekers van de Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam doen naar de G1000-en. Zij onderzoeken de democratische waarden, deliberatie en participatie, doorwerking en de verhouding van de G1000 ten opzichte van bestaande instituties onderzocht. Tussentijds verschijnen working papers. In dit working paper kijken de onderzoekers naar de theoretische discussies rondom de G1000 waarbij aandacht wordt besteed aan deliberatieve technieken en onderliggende mechanismen. Door met een microlens te kijken naar het proces van de bijeenkomsten van de G1000 op wijkniveau bieden ze zicht op de processen die het verloop zowel positief als negatief beïnvloeden.