Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Evaluatie van de Wet normering topinkomens

Afbeelding rapport Evaluatie van de Wet normering topinkomens

Ministerie van BZK

Rapport | December 2015 (50 pagina's)

Toelichting

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. In 2015 is de eerste integrale evaluatie van de WNT uitgevoerd. In het kader van deze evaluatie zijn verschillende deelonderzoeken uitgevoerd. In dit evaluatierapport wordt de algehele aanpak van de wetsevaluatie verantwoord, zijn de uitkomsten van de verschillende deelonderzoeken gebundeld en worden de conclusies gepresenteerd.