Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Evaluatie subsidieregeling Stichting CAOP 2020

Afbeelding rapport Evaluatie subsidieregeling Stichting CAOP 2020

Ministerie van BZK

Rapport | Juni 2022 (10 pagina's)

Toelichting

De Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) ontvangt een subsidie van BZK met als doel bij te dragen aan aantrekkelijk werkgeverschap en de kwaliteit en wendbaarheid van overheidsorganisaties. De subsidieregeling Stichting CAOP 2020 heeft een looptijd van 1 februari 2020 tot 1 januari 2023. In 2019 is de voorloper van de subsidieregeling (subsidieregeling Stichting CAOP 2015) uitgebreid geƫvalueerd. Deze evaluatie betrof de subsidierelatie in de jaren 2014 t/m 2018. Deze subsidie-evaluatie kijkt terug op de subsidierelatie BZK-CAOP in de jaren 2019 t/m 2021. Om een goede vergelijking over meerdere jaren te kunnen maken, nemen we in deze evaluatie opnieuw het jaar 2018 mee.

Aangezien er een recente (actuele) subsidie-evaluatie Evaluatie subsidieregeling CAOP 2014-2018 beschikbaar is en er in de subsidierelatie BZK-CAOP geen ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden, gaan we in deze subsidie-evaluatie slechts kort in op de doeltreffendheid van de subsidierelatie. Relevante wijzigingen ten opzichte van de conclusies uit de laatst uitgevoerde subsidie-evaluatie zullen uiteraard worden toegelicht. In deze subsidie-evaluatie staat vooral de doelmatigheid centraal: is er doelmatigheidheidswinst te behalen in de subsidierelatie tussen BZK en CAOP?