Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Evaluatie subsidie Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid

Afbeelding rapport Evaluatie subsidie Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Juli 2017 (15 pagina's)

Toelichting

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de werking van het stelsel waarin (organisaties van) werkgevers en werknemers in verschillende overheids- en onderwijssectoren afspraken over de collectieve arbeidsvoorwaarden maken. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert tevens de doorvertaling van kabinetsbeleid naar afspraken over arbeidsvoorwaarden in en tussen de sectoren. Vanuit deze verantwoordelijkheid is in 2005 door de minister van BZK een subsidieregeling ingesteld gericht op het in stand houden van een adequaat overlegstelsel inzake arbeidsmarktbeleid tussen werkgevers. Dit overleg vindt plaats in de Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (het VSO). Met deze evaluatie, die is gestart in 2016, wordt voldaan aan de verplichting op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:24 Awb) om subsidies met een wettelijke grondslag eens per vijf jaar te evalueren. BZK vindt het van belang om inzicht te hebben in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidie aan het VSO in de periode 2011 t/m 2015. Dit inzicht benut BZK ten behoeve van besluitvorming over nieuwe subsidieverlening aan het VSO. De hoofdconclusies zijn dat de gesubsidieerde activiteiten doeltreffend lijken te zijn, maar dat bij de doelmatigheid kanttekeningen kunnen worden geplaatst.