Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Evaluatie Súdwest-Fryslân: Herindeling en Bestuurskracht

Afbeelding rapport Evaluatie Súdwest-Fryslân: Herindeling en Bestuurskracht

Auteur(s): L. Schaap en L. van de Dool

PWC en Universiteit van Tilburg

Rapport | Februari 2014 (62 pagina's)

Toelichting

Per 1 januari 2011 zijn de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel gefuseerd tot de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit rapport is het resultaat van een evaluatieonderzoek naar het functioneren van de nieuwe gemeente. In de evaluatie wordt het functioneren van de gemeente Súdwest-Fryslân in 2013 vergeleken met dat van de vijf oude gemeenten tot het moment van herindeling, dus tot aan 2011. Er is sprake van verbeteringen en verslechteringen, en die hebben beide deels met de herindeling te maken. We hebben geconcludeerd, dat de gemeente Súdwest-Fryslân beter dan haar voorgangers in staat is strategische visies te formuleren, beleid te maken en regie te voeren, en een betere ambtelijke organisatie heeft. Deze ontwikkelingen zijn deels het gevolg van de herindeling, deels van eigen keuzes van de gemeente. De dienstverlening en de lokale democratie zijn verslechterd.