Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Evaluatie referentiemodel: Ervaringen na 20 jaar gebruik en toepassing van het model

Afbeelding rapport Evaluatie referentiemodel: Ervaringen na 20 jaar gebruik en toepassing van het model

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | Juli 2017 (50 pagina's)

Toelichting

In samenwerking met de Ministeries van Financiƫn en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een evaluatie uitgevoerd van het referentiemodel. Het referentiemodel wordt gebruikt om te bepalen hoeveel het kabinet bijdraagt aan de loonruimte van overheidswerkgevers. Elk jaar worden overheidswerkgevers vergoed voor de loonontwikkelingen uit de markt, tenzij het kabinet anders beslist. Na twintig jaar gebruik van dit beslismodel is de systematiek en de werking van het model geƫvalueerd en zijn uitdagingen in de werking van het model geanalyseerd. Uit de praktijk komt het beeld naar voren dat stakeholders (werkgevers en experts) het referentiemodel liever niet teveel veranderen. In het rapport worden ook alternatieven voor diverse aspecten beschreven. De conclusie is dat het model op dit moment relatief goed functioneert en dat er knelpunten zijn, maar dat het ook lastig is deze weg te nemen zonder andere goede aspecten teniet te doen.