Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Evaluatie Programma Veilige Publieke Taak

Afbeelding rapport Evaluatie Programma Veilige Publieke Taak

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapport | December 2017 (32 pagina's)

Toelichting

Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) richtte zich op de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak en politieke ambtsdragers. Dit programma liep van 2006 tot en met 2016 en is in 2017 geëvalueerd. De evaluatie is tot stand gekomen op basis van deskresearch en kwalitatief onderzoek. Voor het deskresearch is gebruik gemaakt van bestaande monitorrapporten. In dit rapport staan de uitkomsten van het evaluatieonderzoek beschreven. Bijlage: Kamerbrief over Evaluatie Veilige Publieke Taak en borging resultaten Veilige Publieke Taak : Integer en Veilig werken.