Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Evaluatie EGEM

Afbeelding rapport Evaluatie EGEM

Auteur(s): R. Meijer en T. Hooghiemstra

HEC

Rapport | Januari 2006 (18 pagina's)

Toelichting

EGEM is een kennisplatform voor gemeentelijke vraagstukken rond informatievoorziening, e-Dienstverlening en organisatieontwikkeling, opgericht door het ministerie van BZK. De hoofdconclusie is positief. EGEM heeft zich inmiddels binnen de gemeentelijke wereld een duidelijke positie verworven, vrijwel alle gemeentelijke respondenten zijn met het programma EGEM bekend en velen hanteren de resultaten. Toch zijn er wel nuanceringen en is er ook enige kritiek. Zo vindt een aantal respondenten dat het programma erg traag op gang is gekomen. Daarnaast hebben bepaalde actielijnen, architectuurontwikkeling en de ondersteuning van samenwerkingsverbanden, nog niet of nauwelijks tot resultaat geleid.