Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken: Naleving van de ELA door politie en Openbaar Ministerie

Afbeelding rapport Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken: Naleving van de ELA door politie en Openbaar Ministerie

Auteur(s): S. Flight

DSP-groep

Rapport | December 2012 (134 pagina's)

Toelichting

De evaluatie geeft inzicht in de mate van invoering, toepassing en naleving van de Eenduidige Landelijke Afspraken in het kader van de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Van de zes uitgangspunten van de Eenduidige Landelijke Afspraken worden er twee goed nageleefd. De kwaliteit van onderzoeken, processen-verbaal en vervolging is over het algemeen goed. Ook worden de principes van lik-op-stuk en Aanhouden en Uitreiken nageleefd. Maar op de vier andere uitgangspunten is nog verbetering mogelijk en nodig. Ten eerste moeten opsporing en vervolging van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak meer prioriteit krijgen. Ten tweede is de eenduidige registratie van VPT-zaken in de meeste politiekorpsen en parketten van het Openbaar Ministerie nog niet goed op orde. Twee andere uitgangspunten gaan over het centraal stellen van de slachtoffers door politie en het Openbaar Ministerie conform de aanwijzing Slachtofferzorg. Deze afspraken worden nog niet goed nageleefd ook al vinden veel korpsen en parketten zelf dat ze wel aan de afspraken voldoen.